Student List 2015-2016 Batch

student-avtar

KM SHILA YADAV

VIRENDRA YADAV

 • 10.07.93
 • 9795388376@samcballia.com
 • 9795388376
student-avtar

PANKAJ SAINI

AUDH BIHARI

 • 02.07.90
 • 9984722779@samcballia.com
 • 9984722779
student-avtar

YOGESH KUMAR CHITRAVANSHI

PHIRTU PRASAD

 • 01.01.96
 • 9721317277@samcballia.com
 • 9721317277
student-avtar

YOGESH SINGH

RAJINDER SINGH

 • 09.09.88
 • 7895636983@samcballia.com
 • 7895636983
student-avtar

PUSHKAR SINGH

TRIBHUWAN SINGH

 • 14.11.98
 • 9415249429@samcballia.com
 • 9415249429
student-avtar

POOJA SINGH

SURENDRA PRATAP SINGH

 • 12.10.93
student-avtar

SHUBHAM SAXENA

KAMLESH KUMAR SAXENA

 • 07.01.93
 • 9935882975@samcballia.com
 • 9935882975
student-avtar

SAURABH MISHRA

L.L.MISHRA

 • 26.11.95
 • 9839770849@samcballia.com
 • 9839770849
student-avtar

MD AZAM

IMTIYAAJ AHMAD

 • 12.11.95
 • 9984009485@samcballia.com
 • 9984009485
student-avtar

GURPREET SINGH

NIRMAL SINGH

 • 06.08.81
 • 9915400012@samcballia.com
 • 9915400012
student-avtar

PUNIT UPADHYAY

DHARNIDHAR UPADHYAY

 • 07.10.95
 • 9414086972@samcballia.com
 • 9414086972
qsoft_f941fde9e34b02a18d91

GANGULI PANDEY

GANGESHWAR PANDEY

 • 03.03.96
 • 9628425353@samcballia.com
 • 9628425353
student-avtar

KAMTA PRASAD MAURYA

RAM DHAN MAURYA

 • 12.11.74
 • 9935321091@samcballia.com
 • 9935321091
student-avtar

HIMANSHU KUSHWAHA

VINOD KUMAR KUSHWAHA

 • 28.11.90
 • 7571073122@samcballia.com
 • 7571073122
qsoft_14e5854e80ed7868d96c

RAKESH PANDEY

RAMESH PRASAD PANDEY

 • 27.11.91
 • 9794578589@samcballia.com
 • 9794578589
qsoft_cc091b9d29c0e8820986

GURU DUTT

RAVI DUTT

 • 18.03.97
 • 8685943561@samcballia.com
 • 8685943561
student-avtar

SATYAJEET KUMAR

VIGYAN CHANDRA PRASAD

 • 15.06.94
 • 8292835199@samcballia.com
 • 8292835199
student-avtar

SARFARAZ KHAN

GULZAR KHAN

 • 06.07.97
 • 7091118646@samcballia.com
 • 7091118646
qsoft_db65067f813f3732d18f

KM POOJA

SABHA SHANKAR

 • 02.09.96
 • 9415894309@samcballia.com
 • 9415894309
qsoft_49aceefb6147b1d66b51

SAVITA YADAV

RAYSAHAB YADAV

 • 02.02.98
 • 9169591688@samcballia.com
 • 9169591688
qsoft_df53b2623fe9854ea576

SUDARSHAN PRAJAPTI

RAMESHWAR PRAJAPATI

 • 10.10.96
 • 9455825413@samcballia.com
 • 9455825413
qsoft_bd266a6be33b9735b24d

GAURAV KUMAR

SATYA PRAKASH MANI TRIPATHI

 • 02.08.96
 • 9236056253@samcballia.com
 • 9236056253
student-avtar

MD ASIF QUAMER

MD GUFRAN QUAMER

 • 22.09.97
 • 9934045574@samcballia.com
 • 9934045574
student-avtar

ATUL MISHRA

VED PRAKASH MISHRA

 • 20.05.96
 • 9793802961@samcballia.com
 • 9793802961
student-avtar

ARCHANA YADAV

MAHENDRA KUMAR YADAV

 • 13.12.92
 • 7043331168@samcballia.com
 • 7043331168
student-avtar

SUSHMITA UPADHYAY

SHAMBHU UPADHYAY

 • 21.08.97
 • 9451191756@samcballia.com
 • 9451191756
student-avtar

AISHWARYA SINGH

KUNWAR LAL SHAHUB SINGH

 • 21.12.95
 • 8795844221@samcballia.com
 • 8795844221
qsoft_0e19f1bd2da57080a796

SRISHTI GUPTA

MAHESH CHANDRA

 • 28.12.95
 • 9792961830@samcballia.com
 • 9792961830
student-avtar

GUDIYA

MANJOOR

 • 10.03.97
 • 9546149400@samcballia.com
 • 9546149400
student-avtar

ASHISH KUMAR CHOUDHARY

RAKESH KUMARE CHOUDHARY

 • 07.12.90
 • 9026073784@samcballia.com
 • 9026073784
student-avtar

JAYA PRAKASH MISHRA

SWAMI NATH MISHRA

 • 03.02.70
 • 9335470143@samcballia.com
 • 9335470143
student-avtar

ABILASHA OJHA

GANESH DATTA

 • 07.01.90
 • 8795831203@samcballia.com
 • 8795831203
student-avtar

SADDAM HUSAIN

SHUKRULLAH

 • 08.08.89
 • 9918375133@samcballia.com
 • 9918375133
qsoft_efcb6a5f78a8c4eef4b3

JYOTI PASWAN

GANGA PRASAD

 • 25.10.97
 • 9198857057@samcballia.com
 • 9198857057
qsoft_a6d0cc20f62e53ef95e0

ANOOP MALL

SANJEEV PRATAP MALL

 • 09.06.97
 • 9454317522@samcballia.com
 • 9454317522
qsoft_6f47320703493f365c5f

MOHAMMAD ANASH

SIKANDAR ALI

 • 18.08.95
 • 9838711808@samcballia.com
 • 9838711808
qsoft_d95964cebd5856e0e52c

RAHUL SINGH

ZANAOAN SINGH

 • 06.06.80
 • 9451904151@samcballia.com
 • 9451904151
student-avtar

FAIYAJ AHMAD

FARUKH ANSARI

 • 15.10.94
 • 8986138791@samcballia.com
 • 8986138791
qsoft_81ca0ab8bb64de6ff29e

VISHWAJEET KUMAR SINGH

JITENDRA SINGH

 • 10.02.94
 • 7844852573@samcballia.com
 • 7844852573
student-avtar

SUGANDHI VERMA

RAMESHWAR

 • 07.01.91
 • 9696654579@samcballia.com
 • 9696654579
student-avtar

VINOD KUMAR PRASAD

LATE KRISHNA KUMAR PRASAD

 • 08.01.76
 • 9415632375@samcballia.com
 • 9415632375
qsoft_cacf32b86f5ca7654094

RAMESH KUMAR

SHIRSOKIP PRASAD

 • 20.03.81
 • 9838112749@samcballia.com
 • 9838112749
student-avtar

SUNEETA CHAUDHARY

RAMESH PRSAD CHAUDHARY

 • 01.09.89
 • 8182804497@samcballia.com
 • 8182804497
qsoft_7cc1021d985c9a9626b8

DIPIKA DHAR DWIVEDI

ABHAY PRAKASH DHAR DWIVEDI

 • 09.09.95
 • 7233030299@samcballia.com
 • 7233030299
student-avtar

SHUBHAM KUMAR SINGH

NAGENDRA PRATAP SINGH

 • 05.06.96
 • 9453575602@samcballia.com
 • 9453575602
qsoft_46b7a59ffd9e5ce32bda

BABHRAVI PANDEY

ANJANEYA

 • 02.10.98
 • 9415896916@samcballia.com
 • 9415896916
student-avtar

ISH MOHAMMAD

SAHAVAN ALI

 • 06.05.93
 • 9532544449@samcballia.com
 • 9532544449
qsoft_536bc6e08e99cb4f8148

RAJ KUMAR GUPTA

PURUSHOTTAM

 • 07.01.93
 • 9695793974@samcballia.com
 • 9695793974
qsoft_dfab74084805113434be

NIGAM

NAGENDRA PRASAD GUPTA

 • 02.02.94
 • 8896718157@samcballia.com
 • 8896718157
qsoft_6de8b1b9f4ea2013d9f2

SHUBHAM TIWARI

PRABHU NATH TIWARI

 • 11.01.90
 • 8115807512@samcballia.com
 • 8115807512
qsoft_b706b8e6747cd90ae7a1

RADHA RAJENDRA YADAV

RAJENDRA RAMDULAR YADAV

 • 14.07.97
 • 9892424971@samcballia.com
 • 9892424971
qsoft_ad061e828351d4e0dd51

UTKARSH KUMAR MISHRA

UTSAWA NAND MISHRA

 • 09.07.97
student-avtar

SHASHI PRABHA

JAGJIVAN PRASAD

 • 03.10.98
 • 9935198508@samcballia.com
 • 9935198508
qsoft_8575adfcd8d26929a774

HARIKESH MAURYA

RAJMAN MAURYA

 • 06.10.97
 • mauryaharikesh6101997@gmail.com
 • 7275102499
student-avtar

RAJ KUMAR VERMA

SURESH PRASAD VERMA

 • 02.02.97
 • 8737808931@samcballia.com
 • 8737808931